Hundefodring – hvad er de nyeste trends!

Vådfoder til hunde

TEMA

Skal Fido have planter eller insekter til middag? Skal vi prøve at være mere bæredygtige og minimere vores hundes poteaftryk på klimaregnskabet i 2021? Vi har alene over 450.000 hunde i Danmark. I 2050 er vi sandsynligvis 9 billioner mennesker på kloden. Dig og Hund stiller skarpt på nogle af de helt nye foder-trends i hundeverdenen lige nu.

Efter årtiers fodring med tørfoder og vådfoder baseret på kylling, oksekød eller fisk etc. kom råfodringsbølgen, hvor tanken primært var at fodre ud fra hundens forfædre med ulven som inspiration med råt kød som primære kilde. Lige nu er en lang række foderproducenter gået klima-vejen og advokerer for, at også vores kæledyr skal sætte mindre aftryk på klimaregnskabet – ellers batter det ikke rigtigt. Er vegetabilsk kost henholdsvis bæredygtigt og/eller er det et sundt alternativ? Eller hvad med insektbaserede proteiner?

Nye beregninger viser at vores kæledyr er faktisk er stor-ansvarlige for op imod 25-30% af de drivhusgasser, der er en direkte konsekvens af kødproduktion. Parametrene er jord, vand, brændstof, kunstgødning, pesticider. Og så er der hele den gammelkendte debat om velfærd versus dyrefabrikker. Vil det overhovedet være muligt at udskifte hundens nuværende madskål med en plantebaseret kost?

Der er ikke engang entydigt enighed om, hvorvidt hunden er altædende eller kødædende. Fordøjelsessystemet antyder at hunden er kødæder, men hele domesticeringsprocessen har præget hunden, så den lettere kan fordøje stivelse. Så hunden er nok mere kødæder med altædende tendenser, er der flere forskere der foreslår. Det som primært gør, at kød har været 100% brugt til fodring af hunden, er dels tradition og dels at sammensætningen af aminosyrer i kødet dækker dens næringsbehov perfekt.

Men ved vi nok om, hvordan en overvejende plantebaseret kost på virker hunden på sigt?

Planter til hunden

Forskere er allerede i fuld sving med at kigge på, om dele af animalsk protein kan udskiftes med planteprotein som led i ovennævnte ønske om at skrue ned for kødforbruget med mere miljøvenlige alternativer.

Nogle restprodukter fra landbrugsindustrien herunder rapspressekage efter at olien er blevet udvundet, vil med den rigtige teknologi, fx bioraffinering kunne frafiltrere uønskede biprodukter fra såsom glucosinat. Dette er en af udfordringerne pt. Man kan forestille sig, at der kunne være andre bioraffineringsanlæg som kan håndtere andre restprodukter også. Og så skal det selvfølgelig sikres, at det er rentabelt at udvinde de plantebaserede restprodukter til kæledyr.

Der er så også flere kæppe, der potentielt kan sætte en stopper for uhæmmet vækst i planteproduktion, nemlig uforudsigeligheden i fremtidens klima. Med udsigt til mere tørke og mere regn, har vi brug for modstandsdygtige planter. Man forsker derfor på højtryk i at få identificeret de gener, der kan modstå plantesygdomme, sikre et højere udbytte OG har et højt indhold af næringsstoffer.

Der er meget delte meninger om, hvorvidt en vegetarkost er velegnet til hunde. Greg Okin, forsker ved Institute of the Environment and Sustainability ved UCLA, i Californien udtaler, at mens et skift fra kødkonsumering til vegetarkost kan være en måde at bremse emissionerne på – så er det et spørgsmål, hvor sundt veganer-trenden er for menneskets bedste ven. Er man opmærksom på særligt behovet for essentielle aminosyrer og vitamin D og B12, kan det muligvis erstatte en kødbaseret diæt, men der mangler rigtig meget forskning på området, pointerer han.

Grøntsagsfoder til hunde

”Hvis man virkelig vil skære ned på CO2-poteaftrykket, så er det først og fremmest råfodring man først skal kigge på, da det er den allerstørste klimabelastning”, siger han.

Insekter som proteinkilde

En helt ny trend, som for alvor har vundet indpas især i Europa – og også herhjemme – er insektbaseret protein. Insekter har vist sig at være en god kilde til protein, da det indeholder fedt, aminosyrer, mineraler og vitaminer afhængigt af, hvilken insekttype vi taler om. Man har undersøgt proteinværdien i flere studier, og det viser sig, at den ikke adskiller sig fra kylling, oksekød, svinekød eller fisk. Det skulle derudover være allergivenligt.

Flere af de insektbaserede producenter tilbyder både insektbaserede godbidder og almindeligt tørfoder på insekter og ”sorte soldater-fluelarver” ud fra devisen om at insekter generelt kræver 12 gange mindre foder end fx kvæg, for at producere samme proteinindhold. De kan samtidig fodres med madaffald og gødning. Der bruges også melorme og græshopper som proteinkilde. At skifte en hund fra en kyllingebaseret- til en insektbaseret kost kan spare op til 480.000 liter vand om året afhængigt af hundens størrelse. Opdræt af insekter optager desuden kun minimalt plads til opdræt og genererer kun 4 procent af drivhusgasemissionerne som ved kvægbrug. Ved at gå fra kvæg til insekter estimeres det, at en hundeejer kan spare 112,1 tons CO2 i løbet af en hunds levetid (på ca.25 kg) – svarende til at flyve fra London til Barcelona 640 gange (Dette er producenternes egne beregninger, red.).

Der er imidlertid ikke mange studier, der indtil videre har undersøgt, hvordan fodring af insektbaseret kost til hunde og katte påvirker dyrenes optagelse af næringsstoffer -også på længere sigt.

Op og ned om de nye trends og de gammelkendte fodertyper

Dig og Hund har spurgt Ann-Kristin Meyer som er cand.scient. i Animal Science fra Københavns Universitet med speciale i hundeernæring om de nye trends og velkendte hundefoder-typer.

Tørfoder

Tørfoder til hunde

Tørfoder har fået sit navn pga. dets minimale vandindhold på typisk omkring 10 %. Der findes et hav af forskellige slags tørfoder, som ikke kun adskiller sig i forhold til deres ingredienser, men også deres forarbejdningsmetode. Fra det mindst forarbejdede frysetørrede foder, over bagt og koldpresset foder, til det mest forarbejdede foder, som tilberedes via trykbehandling resulterende i en stærk varmeudvikling.

Sidstnævnte ekstruderede tørfoder er samtidigt det mest populære foder blandt hundeejerne. Fordelen ved ekstruderet tørfoder er, at det er yderst nemt at håndtere for hundeejeren og kræver minimal opbevaringsplads.

Derudover gør forarbejdningsprocessen foderet holdbart og eventuelle bakterier i foderets råvarer dræbes. Det er dog ikke kun de skadelige bakterier, som dræbes, men også naturlige vitaminer, og for hunden gavnlige enzymer og sekundære plantestoffer. Hertil kommer, at forarbejdningsprocessen mindsker proteinkvaliteten, hvilket resulterer i, at hunden ikke kan udnytte proteinerne lige så godt, som hvis de kom i deres naturlige uforarbejdede form.

For at foderpillerne kan holde formen, er det nødvendigt med en vis andel stivelse i foderet, som ikke hører til en kødæders naturlige kost, og som kan have sundhedsskadelige konsekvenser, hvis hunden indtager for store mængder af det.

For alt tørfoder, som lagres over længere tid, gælder det, at det kan være kontamineret med lagermider og skimmelsvampe, men risikoen er størst, hvis foderet indeholder nogle af de ingredienser, som hyppigt kontamineres med lagermider og skimmelsvampe, f.eks. majs og korn. Fordi tørfoder kun indeholder meget lidt væske, er det vigtigt at sikre, at hunden indtager tilstrækkelige mængder af vand i forbindelse med måltiderne, som er vigtige for et normalt fungerende stofskifte.

Plantebaseret tørfoder

I takt med en øget fokus på bæredygtighed og produktionsdyrenes velfærd og rettigheder, er der kommet flere plantebaserede tørfoderprodukter. Mens bæredygtigheds- og dyrevelfærdsaspektet er positivt, ligger en plantebaseret kost fjernt fra den kost, hunden anatomisk og fysiologisk er udstyret til at fordøje. Bl.a. har planteproteiner en lavere fordøjelighed for hunden end animalske proteiner og foderet skal tilsættes mange syntetiske næringsstoffer, som hunden har behov for, men som kun findes i ingredienser af animalsk oprindelse. Derudover er plantebaseret tørfoder forholdsvist nyt, og vi kender derfor ikke langtidseffekten af fodring med denne slags foder.

Insektbaseret tørfoder

Insektbaseret tørfoder er det nyeste skud på stammen af bæredygtige hundefoderalternativer. I modsætning til planteproteiner har insektprotein en høj fordøjelighed og udnyttes godt af hunden. Derfor ser insekter i hundefoder ud til at være et godt og bæredygtigt alternativ til kød.

Vådfoder

Ligesom det meste tørfoder varmebehandles vådfoder for at dræbe skadelige bakterier og gøre det holdbart. I modsætning til tørfoder fjernes vådfoderets naturlige vandindhold dog ikke under forarbejdningsprocessen. Hunden vil derfor allerede igennem foderet få dækket en stor del af sit daglige væskebehov. Fordi foderet er varmebehandlet, gør de samme negative effekter sig gældende for vådfoder, som for tørfoder, herunder tab af vitaminer, enzymer, sekundære plantestoffer og en nedsat proteinkvalitet. Da vådfoder fyldes på dåser eller i poser, er det ikke nødvendigt at tilsætte stivelsesrige ingredienser og der findes derfor flere og flere vådfoderprodukter, som er bedre egnet til fodring af en kødæder. Risikoen for kontamination med lagermider og skimmelsvampe er lav, og vil typisk kun være gældende for foder, som indeholder ingredienser, som hyppigt kontamineres med lagermider og skimmelsvampe, f.eks. majs og korn.

Råfoder/barf

Som navnet indikerer, er råfoder råt og dermed uforarbejdet. Dette betyder, at foderet kan være kontamineret med sundhedsskadelige bakterier, som dog sjældent udgør en fare for en sund og rask hund, og der kræves dog en god køkkenhygiejne hos hundeejeren. At foderet ikke varmebehandles, betyder til gengæld også, at foderets naturlige næringsstoffer, såsom vitaminer, enzymer og sekundære plantestoffer, bevares. Proteinkvaliteten er typisk høj, både fordi proteinerne i langt de fleste tilfælde er af animalsk oprindelse, og fordi foderet ikke varmebehandles. Det naturlige vandindhold i foderet bevares, hvilket er en af grundene til, at råfoder har en meget høj fordøjelighed og optages godt af hunden. Forudsat at foderet ikke indeholder stivelsesrige ingredienser, vil faren for lagermide- og skimmelsvampekontamination være forsvindende lille.


Faktaboks: Ann-Kristin Meyer, cand.scient. i Animal Science fra Københavns Universitet med speciale i hundeernæring.

Hjemmeside: www.hundefodernoerden.dk

Facebook: https://www.facebook.com/hundefodernoerden

”Hundefodring handler om mere end bare at forsyne hunden med energi og nødvendige næringsstoffer. Hunde kan trives bedre – blot ved at ændre ernæringsstrategi. Dette inkluderer både raske voksne hunde, allergihunde, overvægtige hunde, drægtige og diegivende tæver, hvalpe og aktive konkurrencehunde.”

Disclaimer: Redaktionen anbefaler hverken traditionelt hundetørfoder, råfodring, plantebaseret, insektbaseret tørfoder eller vådfoder til hunden mv. Rådfør dig altid med din ernæringsekspert/dyrlæge, før du ændrer på din hunds kost.

Måske vil du også synes om…

Fascineret af ulvehund

Fascineret af ulvehund

Historien om ulvehunden Yela er en usædvanlig fortælling om dyb fascination for en type hund som mange...